Skuteczna windykacja

Skuteczna windykacja - cechy

windykacja polubowna

Skuteczna windykacja czyli jaka?

Windykacja polubowna jest działaniem mającym na celu zawarcie indywidualnego porozumienia z dłużnikiem oraz odzyskanie długu. Jest przedsięwzięciem etycznego postępowania, które chce wziąć pod uwagę aktualną sytuację osoby zadłużonej. W ten sposób uwzględnia realne możliwości spłaty powstałego długu. Taka windykacja jest określana mianem miękkiej windykacji. Jej istotą jest zmotywowanie osoby czy firmy zalegającej ze spłatą do dobrowolnego uregulowania zaległości, bez interwencji sądu. Zawsze daje możliwość znalezienia rozwiązania dla powstałej sytuacji zadłużenia. Specjalizują się w niej liczne kancelarie windykacyjne. Warszawa jest jednym z dużych miast, na którego obszarze istnieje wiele firm windykacyjnych. Firmy te najczęściej mają ogólnopolski zasięg podejmowanych działań. Przekazanie postępowania windykacyjnego do specjalistycznej firmy wiąże się ze zleceniem jej wszelkich działań związanych z obsługą powstałej należności.

Efektywność polubownej windykacji

Początkiem procesu windykacji jest zawsze nawiązanie kontaktu z dłużnikiem. W tym celu można wykorzystać drogę telefoniczną, mailową czy korespondencyjną. Etapem znacznie ułatwiającym odzyskiwanie należności może być zawarcie ugody z dłużnikiem, zawierającej zaakceptowany przez niego plan spłaty. Wiele firm umożliwia skorzystanie z efektywnych i nowoczesnych możliwości w zakresie ustalania harmonogramu spłat, np. poprzez stosowanie rozwiązań on-line. Dłużnik może za pomocą internetu podpisać ugodę dotyczącą spłaty zadłużenia czy dokonywać szybkich spłat on-line z dedykowanego profilu. Może również zaproponować rozwiązania nawet na operacją taką jak oddłużanie spółki.

Do czego zmierza windykacja polubowna

Skuteczna windykacja na etapie polubownym zmierza do całkowitego uregulowania długu oraz powala uniknąć długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego. Z tego względu jest ona korzystnym rozwiązaniem dla obu zainteresowanych stron. Uwzględnia akceptowalne przez dłużnika warunki spłaty oraz pozwala osiągnąć bezpośredni cel windykacji, jakim jest całkowita spłata zadłużenia. Zastosowane w tym celu kompromisowe rozwiązania pozwalają bardzo często zakończyć sprawę pomyślnie.

windykacja polubownawindykacjakancelarie windykacyjneodzyskiwanie należnościoddłużanie spółkiskuteczna windykacja