Wycena transportu, a zadłużenie

Zła wycena transportu może prowadzić do upadłości.

wycena transportu

Trudna wycena transportu

Bez sprawnego przewozu towarów na całym świecie, globalna gospodarka przestałaby po prostu istnieć. Skutkowałoby to brakami poszczególnych towarów, które stałyby się drogie i trudno dostępne w niektórych częściach świata. W tym kontekście ważna jest rola spedytorów, którzy sprawnie koordynują i organizują transport towarów. Nie jest to zadanie proste, bowiem wiąże się z wieloma wyzwaniami, a także problemami do rozwiązania. Zmieniające się realia na całym świecie sprawiają także, że już wycena transportu nie jest wcale prosta. Typowy kalkulator kosztów transportu musi uwzględniać wiele czynników. Natomiast w przypadku ładunków niestandardowych wycena i tak musi zostać zweryfikowana przez człowieka. Niewłaściwa kalkulacja może mieć ogromny wpływ na stabilność finansową firmy.

Co składa się na koszt transportu?

Odpowiednie wycenianie usług transportowych wpływa na konkurencyjność spedytora na rynku. To jednak nie wszystko, ponieważ wycena usług ma bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową firmy. Dobra wycena musi uwzględniać odległość, rodzaj transportu, wagę i wymiary ładunku. Duże znaczenie mają też aktualne ceny paliw na światowych rynkach. Do podstawowych elementów dochodzą także dodatkowe koszty obejmujące opłaty drogowe, ubezpieczenia oraz wiele innych kwestii. Jeśli wyceniany jest transport kontenerowy realizowany za pomocą ciężarówek, konieczne jest też uwzględnienie czasu pracy kierowców. Pominięcie lub niedoszacowanie któregoś z elementów może spowodować, że zlecenie przyniesie straty.

Spedytorzy oferują także, że wezmą na siebie odprawy celne, jeśli takowe są potrzebne. Taka dodatkowa usługa również musi znaleźć się w koszcie końcowym.

Konsekwencje niewłaściwych wycen

Nieprawidłowe wycenianie świadczonych usług może prowadzić do poważnych konsekwencji. Dzieje się tak nie tylko w branży spedycyjnej, ale też w każdej innej. Spedycja kolejowa z Chin nie należy do najtańszych, a jej spore niedoszacowanie przyniesie duże straty. Z drugiej strony, zawyżenie ceny będzie skutkowało odpływem klientów do konkurencji.

W transporcie zdarzają się także nieprzewidziane okoliczności. Kosztowne awarie pojazdów powodują opóźnienia, mogące powodować konieczność wypłaty kar umownych. Fluktuacje cen paliwa, nieuwzględnione w wycenie, obciążą spedytora. Niedopasowane do konkretnego ładunku ubezpieczenie może nie zadziałać, a to spowoduje ogromne obciążenie finansowe dla firmy. Takich sytuacji można wymieniać jeszcze wiele.

Spedytorzy mogą przeciwdziałać takim sytuacjom, monitorując nieustannie rynek i dostosowując swoje działania do aktualnych warunków. Pomaga w tym także nowoczesne oprogramowanie. Jeśli zarządzanie nie będzie trafne, konieczne może okazać się oddłużanie spółki, a w najgorszym razie upadłość.

wycena transportukalkulator kosztów transportutransport kontenerowyodprawy celnespedycja kolejowa z Chinoddłużanie spółki