Odzyskiwanie należności

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ratunkiem

ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Z roku na rok w Polsce przybywa osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Dla większości osób często jedynym najrozsądniejszym wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W 2019 r. około 8 tysięcy Polaków ogłosiło bankructwo. W tym roku spodziewany jest wzrost ogłoszonych upadłości w sądach ze względu na zmianę przepisów, które ułatwiają uzyskanie oddłużenia w takiej formie.

Jak ogłosić upadłość

Jak ogłosić upadłość? Należy spełniać podstawowy warunek, czyli być niewypłacalnym. Jest to również zabezpieczeniem przed podmiotem jakim jest firma windykacyjna.

Przepisy Prawa upadłościowego określają niewypłacalność jako utratę zdolności do regulowania swoich bieżących zobowiązań. Stan taki powinien trwać od co najmniej 3 miesięcy. Przede wszystkim należy znać wszystkich lub większość swoich wierzycieli. Będzie to potrzebne do ustalenia listy wierzytelności, w której wskażemy sądowi wysokość swoich zobowiązań i wskażemy podmioty, którym jesteśmy winni pieniądze. Wniosek o upadłość opiera się przede wszystkim właśnie na wykazaniu swoich zobowiązań w takiej liście i opisaniu sytuacji dłużnika w części nazwanej argumentacja wniosku. Będąc w takiej sytuacji, nie zawsze możemy racjonalnie myśleć. Dlatego z pewnością przyda nam się prawnik Malbork, który zajmie się formalnościami w sposób uporządkowany i rzetelny.

Upadłość w sądzie

Postępowanie upadłościowe prowadzi sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wydziały upadłościowe w Polsce ma 30 sądów. Aktualnie po zmianie przepisów rola sądów została ograniczona do zbadania jedynie tego, czy zachodzi przesłanka niewypłacalności. Ewentualnie do tego czy podane we wniosku informacje są prawdziwe. Po nowelizacji przepisów odrzucenie wniosku o upadłość jest właściwe możliwe jedynie właśnie przy stwierdzeniu, że majątek dłużnika przekracza wysokość jego zobowiązań. Przyczyną odrzucenia ewentualnie może być również ustalenie, że informacje zawarte we wniosku są nieprawdziwe. W każdym innym przypadku sąd powinien uwzględnić wniosek o upadłość konsumencką.

Realizacja upadłości konsumenckiej

Po realizacji czegoś takiego jak ogłoszenie upadłości konsumenckiej sprawa trafia do syndyka, który ustala majątek upadłego i jego możliwości do przynajmniej częściowej spłaty zobowiązań. Jeśli takich możliwości nie ma, wówczas umarza się wszystkie zobowiązania upadłego, a ten może zacząć wszystko od nowa. Osoby, które mają możliwości spłaty, realizują ustalony wspólnie z syndykiem plan spłaty wierzycieli, który pozwala im na spłacenie części długów, ale w taki sposób, w jaki jest to dla nich możliwe. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zostaną zakończone wszystkie postępowania egzekucyjne i ustaną działania windykacyjne wierzycieli.

ogłoszenie upadłości konsumenckiejjak ogłosić upadłośćwniosek o upadłośćpostępowanie upadłościoweodrzucenie wniosku o upadłośćfirma windykacyjnaprawnik Malbork

Powiązane wpisy

Oddłużanie spółki

Oddłużanie spółki lekarstwem na problemy finansowe

Skuteczna windykacja

Skuteczna windykacja - cechy

Radca prawny Malbork i finanse

Radca prawny Malbork pomoże też w sprawach finansów.

Wycena transportu, a zadłużenie

Zła wycena transportu może prowadzić do upadłości.